2020 OCPA Coporate Sponsors

Title Corporate Sponsor:

AA metals.png

Silver Corporate Sponsors:

ParkSquare.png
Northwestern.png

Bronze Corporate Sponsors:

King Law.JPG
Lake Highland.png
InTop Realty.JPG
Pugh law.png
Kassar Team.jpg

Individual Member Sponsors:

个人赞助Individual Sponsors


Platinum Member Sponsors ($200):


Zhang, Weidong & Gao, Yingji (Angela) 张伟东/高鹰击
Lu, Yan & Wang, Xiaotie 陆焱/王晓铁
Chen, Jun & He, Chiping 陈俊/贺赤萍
Zhu, Zhiling & Sun, Qiaoxian 朱志凌/孙巧仙

 

 


Gold Member Sponsors ($100):


Li, Jing & Hu, Yongzhong 李静/胡永忠
Jennifer Yang
Gong, Ruili & Zou, Shengli 巩瑞丽/邹胜利
Zhang, Jinsong & Yue, Xiaosheng 张劲松/岳晓声
Wei, Jia & Yang, Juan 危佳/杨娟
Wang, Ning &Chen, Ying 王宁/陈莹
Zheng,Qipeng & Zhao, Youshan 郑启鹏/赵幼珊
Zhao, Yukong & Li, Wenlan 赵宇空/李文兰
Wu, Fan & Fan, Yonghui 吴凡/范永辉
Deng, Sai & Brant DeBoer 邓赛/Brant DeBoer
Ouyang, Fangxiao 欧阳方晓
Zeng, Xianhong& Zhou, Xiuer 曾贤虹/周秀儿
Cheng, Tang 程棠