poster.jpg

SUPPORT OCPA via:

1. PayPal:

OCPAFL@gmail.com​

OCPA is a 501C(3) IRS-registered nonprofit organization. You will receive a tax receipt for your donation.

2. Amazon Smile Program

OCPA is a Florida registered non-profit organization founded in June 1995 by a group of dedicated and enthusiastic Chinese professionals in Orlando. Since then, OCPA has established itself as a dynamic and influential organization serving the interests of local Chinese as well as the community at large. OCPA currently is a home to more than 200 Chinese families in the greater Orlando area.

Become an OCPA member Today!


Email Yan Zhang to littleblueone@hotmail.com to become a member.

Your email should include:

  • Address

  • Telephone (home & work)

  • E-mail address

  • Employer

  • Occupation​

Membership Fee

  • Single: $25 / year

  • Family: $45 / year

We accept Cash or check. Check should be payable to OCPA. 

历届获奖者:

2019- Individual Awards

 

Nan Yu, Donghai Zan     Hao Feng   Ning Wang  Fan Wu    Qin Qu    Fangxiao Ouyang   Xiaodong Chen

 

2018-Individual Awards

Jing Li  Zhaochang Peng  Wei Sun  Yuxin Tang   Dinghua Shear Youshan Zhao

 

2017 - Individual Awards

   Jiping Zhang - OCPA Lifetime Service Award  Jiantao Pan

   Qun Du  Jihe Zhao

   Chunmei Xia  Yasan Zhang

 

2016 - Individual Awards

   Honghui Chen  Kun Deng

   Donghui Wu  Amin Yu

   Sa Zhang  YuKong Zhao

 

2015 - Individual Awards

   Changxing Jin  Yanxia Sun

   Neng Tang  Jinsong Zhang

   Pingping Zhou  

 

2014 - Individual Awards

   Yin Liang  Jianguo Kao

   Yan Yin  Dinghua Xie

   Wenbin Chen  

 

2013 - Individual Awards

   Gang Ye  Han Yang

   Mingchu Li 

 

2012 - Individual Awards

   Lichuan Liu  Yan Zhang

   Haiyan Bai  Baishen Zhu

 

2011 - Individual Awards

   Xiaofan Jiang  Richard Sheng

   Ning Wang  Jiping Zhang

 

2010 - Individual Awards

   Angela Gao  Lucia Wu

   Xiaofeng Zhang  

 

2009 - Individual Awards

   Fangfang Cui  Xin Li

   Zhen Sheng  Lining Yu

   Wenxian Zhang  Liqiang Zhu

          Corporate Awards

   Darden Restaurant Group Inc  SunTrust Bank

 

2008 - Individual Awards

   Karen Du  Hong Ji

   Pingping Zhou  

          Corporate Awards

   Darden Restaurant Group Inc  GFI

 

2007 - Individual Awards

   Jianguo Kao  Xiaozhu Wu

   Jiongmin Yong

Past Chinese New Year Gala Photos: 

Click our Facebook for more photos: 

https://www.facebook.com/ocpa.orlando